NARZĘDZIA FINANSOWE DLA FIRMY -  
Czasami warto skorzystać z pomocy banku, kiedy spotkamy się z nieuczciwym kontrahentem. Faktoring jest świetnym sposobem na odzyskanie pieniędzy z nieuregulowanych faktur. Dowiedz się jak odzyskać pieniądze z wystawionych faktur.

Faktoring definicja

   Faktoring ma na celu poprawę płynności finansowej firmy. W praktyce z niezapłaconymi fakturami możemy zgłosić się do Faktora, który wypłaci nam równowartość faktury pomniejszoną o koszty prowizji oraz przejmie na siebie czynności związane z dochodzeniem wierzytelności. Faktoring to najprostszy i najlepszy sposób, w sytuacji kiedy chcemy szybko odzyskać należności z faktur.

   Od strony ekonomicznej faktoring może być lepszym rozwiązaniem niż kredyt bankowy. Jego słabą stroną jest koszt, który może być wyższy od zwykłego kredytu obrotowego. Koszt zależy od oceny ryzyka, jakie ponosi Faktor. Wpływa na nią zdolność kredytowa naszej firmy oraz dłużnika.

Mamy trzy podstawowe rodzaje faktoringu:

Faktoring pełny - Faktor bierze na siebie całe ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Opcja jest korzystna dla naszej firmy szybko dostajemy środki finansowe i nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze poczynania dłużnika.

Faktoring niepełny - Faktor nie bierze na siebie ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. W momencie, kiedy dłużnik nie wywiąże się ze spłaty należności Faktorowi w terminie, nasza firma musi ją uregulować. Ten rodzaj faktoringu przypomina kredyt zaciągnięty na określony czas.

Faktoring mieszany - jest połączeniem wymienionych wyżej produktów. Faktor bierze na siebie ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością dłużnika tylko do pewnej kwoty, a nasza firma nie jest zwolniona od odpowiedzialności za działania dłużnika.

Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Miesiąc między październikiem a grudniem:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz